Majer Projekt Kft., és a jogelődje Platz Kft. által lefolytatott közbeszerzési eljárások referenciái, nem teljeskörű

Sorsz.

Ajánlatkérő megnevezése

Közbeszerzés tárgya

Közbeszerzési eljárás fajtája

1.

Attala Község Önkormányzata

Falugondnoki mikrobusz beszerzés. (MVH.)

Kbt. 122/A. § szerinti tárgyalás nélküli eljárás

2.

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata

Közösségi Ház bővítése Balatonmáriafürdőn (IKSZT)

Hirdetménnyel induló egyszerű eljárás

 

3.

Barcs Város Önkormányzata

Kegyeleti közszolgáltatás, temetők üzemeltetése. 

 Kbt. 251. § (2) bekezdése szerinti tárgyalás nélküli eljárás

4.

Barcs Város Önkormányzata

Bölcsőde felújítása és bővítése. (DDOP-2009-3.1.3/D )

Kbt. 122 § (7) a) pontja szerinti tárgyalásos eljárás

5.

Barcs Város Önkormányzata

Városi Óvodák Hársfa utcai Tagóvodája külső és belső felújítási munkái.

Kbt. 122 § (7) a) pontja szerinti tárgyalásos eljárás

 

6.

Barcs és Térsége Ivóvízminőség Javító Társulás

Barcsi kistérség társult településeinek ivóvízminőség javítása projekt keretében a projekt menedzsmenti feladatok ellátása.  (KEOP-1.3.0/09-11-2012-0012)

Kbt. 122 § (7) a) pontja szerinti tárgyalásos eljárás

 

7.

 Barcs és Térsége Ivóvízminőség Javító Társulás

Barcsi kistérség társult településeinek ivóvízminőség javítása

projekt megvalósításához szükséges FIDIC mérnöki felügyelet, illetőleg műszaki ellenőri szolgáltatások ellátása. (KEOP-1.3.0/09-11-2012-0012)

Kbt. 122 § (7) a) pontja szerinti tárgyalásos eljárás

 

 

8.

Barcs és Térsége Ivóvízminőség Javító Társulás

Barcsi kistérség társult települé-seinek ivóvízminőség javítása projekt keretében tervezési feladatok ellátása, valamint, építési és rekonstrukciós munkák kivi-telezése FIDIC Sárga Könyv szerinti szerződéses feltételek alapján. (KEOP-1.3.0/09-11-2012-0012)

Kbt. Második része szerinti, Uniós értékhatárt elérő nyílt eljárás

 

 

9.

Barcs és Térsége Ivóvízminőség Javító Társulás

Barcsi kistérség társult települései-nek ivóvízminőség javítása  projekthez kapcsolódó Bolhó, laktanya melletti lakások vízbekötése tervezéssel FIDIC Sárga Könyv szerinti szerződéses feltételek alapján.
(KEOP-1.3.0/09-11-2012-0012)

Kbt. 122/A. § szerinti tárgyalás nélküli eljárás

10.

Becsehely Község Önkormányzata

Egyéb közösségi célú mikrobusz beszerzés. (MVH.)

Kbt. 122/A. § szerinti tárgyalás nélküli eljárás

11.

Becsehely Római Katolikus Egyházközség

Közösségi és Zarándokház felújítás -bővítés vállalkozási szerződés keretében. (MVH-Leader)

Kbt. 122/A. § szerinti tárgyalás nélküli eljárás

12.

Becsehelyi Tűzoltó-Mentő-Hagyományörző- Kulturális és Ifjúsági Egyesület

Tűzoltó eszköz és erőgép beszerzése adásvételi szerződés keretében. (MVH-Leader)

Kbt. 122/A. § szerinti tárgyalás nélküli eljárás

13.

Becsehely Község Közművelődési és Kulturális Fejlődéséért Alapítvány

Pálinkaház kialakítása építési beruházással vállalkozási szerződés keretében. (MVH-Leader)

Kbt. 122/A. § szerinti tárgyalás nélküli eljárás

14.

Bolhás Község Önkormányzata

Falugondnoki mikrobusz beszerzés. (MVH.)

Kbt. 122 § (7) a) pontja szerinti tárgyalásos eljárás

15.

Bodrog Község Önkormányzata

IKSZT kialakítás vállalkozási szerződés keretében. (MVH)

Hirdetménnyel induló egyszerű eljárás

16.

Bodrog Község Önkormányzata

Pályázatból megvalósuló mikrobusz beszerzés. (MVH.)

Kbt. 122/A. § szerinti tárgyalás nélküli eljárás

17.

Buzsák Község Önkormányzata

Kisbusz beszerzése adásvételi szerződés keretében. (DDOP-2.1.1/D-12)

Kbt. 122 § (7) a) pontja szerinti tárgyalásos eljárás

 

18.

 Buzsák Község Önkormányzata

  Turisztikai Attrakció Fejlesztés Buzsák Községben  – építési beruházások, vállalkozási szerződés keretében. (DDOP-2.1.1/D-12)

Kbt. 122 § (7) a) pontja szerinti tárgyalásos eljárás

19.

Buzsák Község Önkormányzata

Buzsák Község faluközpont megújítása vállakozási szerződés keretében (MVH)

Hirdetménnyel in-duló egyszerű eljárás

 

20.

Buzsák Község Önkormányzata

Buzsák Község Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvodájának felújítása vállalkozási szerződés keretében

Hirdetménnyel in-duló egyszerű eljárás

21.

Buzsák Község Önkormányzata

Fodor András Általános Iskola és Óvoda Buzsáki Általános Iskolája részére a pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztés keretében eszközök beszerzése. 
TIOP-1.1.1-07/1-2008-0919

Kbt. 251. § (2) bekezdése szerinti tárgyalás nélküli eljárás

22.

Buzsákért Egyesület

Egyéb közösségi célú szolgáltatáshoz kapcsoló mikrobusz beszerzése Buzsákon (MVH)

Kbt. 122 § (7) a) pontja szerinti tárgyalásos eljárás

23.

Büssü Község Önkormányzata

Falugondnoki mikrobusz beszerzés adásvételi szerződés keretében.
(MVH.)

Kbt. 122/A. § szerinti tárgyalás nélküli eljárás

24.

Csertő Község Önkormányzata

Falugondnoki mikrobusz beszerzés adás-vételi szerződés keretében.
(MVH.)

Kbt. 122 § (7) a) pontja szerinti tárgyalásos eljárás

25.

Dalmand Község Önkormányzata

Tanyagondnoki mikrobusz beszerzés adásvételi szerződés keretében.
(MVH.)

Kbt. 122/A. § szerinti tárgyalás nélküli eljárás

 26.

 Fonyód Város Önkormányzata

Fonyódi Mátyás Király Gimnázium fotovoltaikus rendszerének kialakítása tárgyú építési beruházás.
KEOP-2014-4.10.0/N/14-2014

Kbt. 122/A. § szerinti tárgyalás nélküli eljárás

27.

Galambok Község Önkormányzata

Falugondnoki mikrobusz beszerzés adásvételi szerződés keretében.
(MVH.)

Kbt. 122/A. § szerinti tárgyalás nélküli eljárás

28.

Gyékényes Község Önkormányzata

Tanyagondnoki mikrobusz beszerzés adásvételi szerződés keretében.
(MVH.)

Kbt. 122/A. § szerinti tárgyalás nélküli eljárás

29.

Homokszentgyörgy Község Önkormányzata

Tanyagondnoki mikrobusz beszerzés adásvételi szerződés keretében. 
(MVH.)

Kbt. 122/A. § szerinti tárgyalás nélküli eljárás

30.

Kaposhomok Község Önkormányzata

Falugondnoki mikrobusz beszerzés adásvételi szerződés keretében.
(MVH.)

Kbt. 122 § (7) a) pontja szerinti tárgyalásos eljárás

31.

Kéthely Község Önkormányzata

Mikrobusz beszerzés adásvételi szerződés keretében. (MVH.)

Kbt. 122/A. § szerinti tárgyalás nélküli eljárás

 32.

 KLIK Barcsi Tankerület

Szivárvány Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Intézmény Szakszolgálata belső átalakításának, felújításának és akadálymentesítésének építési beruházása, vállalkozási szerződés keretében. (TIOP-1.2.5-12/1-2012-0002)

Kbt. 122 § (7) a) pontja szerinti tárgyalásos eljárás

33.

 KLIK Barcsi Tankerület

Sajátos nevelési igényű gyermekek integrációjának segítése–árubeszerzés adásvételi szerződés keretében. (TIOP-1.2.5-12/1-2012-0002)

Kbt. 122 § (7) a) pontja szerinti tárgyalásos eljárás

34.

KLIK Marcali Tankerület

Innováció Marcali Általános Iskolá-iban, árubeszerzés szállítási szerződés keretében. 
(TÁMOP-3.1.4-12/2)

Kbt. 122 § (7) a) pontja szerinti tárgyalásos eljárás

35.

Lad Község Önkormányzata

Falugondnoki mikrobusz beszerzés adásvételi szerződés keretében. (MVH.)

Kbt. 122/A. § szerinti tárgyalás nélküli eljárás

36.

Mindszentgodisa Község Önkormányzata

Falugondnoki mikrobusz beszerzés adásvételi szerződés keretében. (MVH.)

Kbt. 122 § (7) a) pontja szerinti tárgyalásos eljárás

37.

Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktatókórház

Külső projekt menedzsmenti feladatok ellátása. (TIOP 2.2.6/12/1/B)

Kbt. 122/A. § szerinti tárgyalás nélküli eljárás

38.

Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktatókórház

 Struktúra váltás támogatása a Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktatókórházban című projekt megvalósításához szükséges teljes körű műszaki ellenőri szolgáltatások ellátása. (TIOP 2.2.6/12/1/B)

 Kbt. 122/A. § szerinti tárgyalás nélküli eljárás

39.

Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktatókórház

Struktúra váltás támogatása a Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központban – projekt keretében a kiviteli tervdokumentációk elkészítése a 191/2009 (IX.15.) Korm. rendeletnek megfelelő tartalommal. (TIOP 2.2.6/12/1/B)

 Kbt. 122. § (4) alapján Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás

 40.

Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktatókórház

Struktúraváltás támogatása a Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központban tárgyú projekthez kapcsolódó építési munkálatok elvégzése vállalkozási szerződés keretében. (TIOP 2.2.6/12/1/B)

 Nemzeti eljárásrendben lefolytatott nyílt eljárás. 

41.

Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktatókórház

Meglévő belgyógyászati épület 4. szintjének átalakítása építési beruházással. (TIOP 2.2.6/12/1/B)

Kbt. 122 § (7) a) pontja szerinti tárgyalásos eljárás

42.

 Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktatókórház

Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktató Kórház részére eszközök beszerzése adásvételi szerződés keretében. (TIOP 2.2.6/12/1/B)

Kbt. Második része szerinti, Uniós érték-határt elérő nyílt eljárás

43.

Nak Község Önkormányzata

Falugondnoki mikrobusz beszerzés adásvételi szerződés keretében.  (MVH.)

Kbt. 122/A. § szerinti tárgyalás nélküli eljárás

44.

Öreglak Község Önkormányzata

Tanyagondnoki mikrobusz beszerzés adásvételi szerződés keretében.  (MVH.)

Kbt. 122/A. § szerinti tárgyalás nélküli eljárás

45.

Öreglak Község Önkormányzata

Játékok, szabadtéri bútorok és információs táblák beszerzése

Hirdetménnyel in-duló egyszerű eljárás

 46.

 Öreglak Község Önkormányzata

Fodor András Általános Iskola és Óvoda Öreglaki Általános Iskolája részére informatikai eszközök beszerzése.

 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0636

Kbt. 251. § (2) bekezdése szerinti eljárás

 47.

Öreglak Község Önkormányzata

Öreglaki Általános Iskola, és az Öreglaki Kerekerdő Óvoda részére az általános iskolások és az óvodások gyermekétkeztetése 2015. évben.

Kbt. 122 § (7) a) pontja szerinti tárgyalásos eljárás

 48.

Öreglak Község Önkormányzata

Öreglaki Általános Iskola, és az Öreglaki Kerekerdő Óvoda részére az általános iskolások és az óvodások gyermekétkeztetése 2016. évben.

Kbt. 122/A. § szerinti tárgyalás nélküli eljárás

49.

Őrtilos Község Önkormányzata

Falugondnoki mikrobusz beszerzés adásvételi szerződés keretében.  (MVH.)

Kbt. 122/A. § szerinti tárgyalás nélküli eljárás

50.

Pat Község Önkormányzata

Falugondnoki mikrobusz beszerzés adásvételi szerződés keretében.  (MVH.)

Kbt. 122/A. § szerinti tárgyalás nélküli eljárás

51.

Porrog Község Önkormányzata

Falugondnoki mikrobusz beszerzés adásvételi szerződés keretében.  (MVH.)

Kbt. 122/A. § szerinti tárgyalás nélküli eljárás

52.

Porrogszentkirály Község Önkormányzata

Falugondnoki mikrobusz beszerzés adásvételi szerződés keretében.  (MVH.)

Kbt. 122/A. § szerinti tárgyalás nélküli eljárás

53.

Somogyfajsz Község Önkormányzata

Falugondnoki mikrobusz beszerzés adásvételi szerződés keretében.  (MVH.)

Kbt. 122/A. § szerinti tárgyalás nélküli eljárás

54.

Somogysárd Község Önkormányzata

Falugondnoki mikrobusz beszerzés adásvételi szerződés keretében.  (MVH.)

Kbt. 122/A. § szerinti tárgyalás nélküli eljárás

55.

Somogyudvarhely Község Önkormányzata

Tanyagondnoki mikrobusz beszerzés adásvételi szerződés keretében.  (MVH.)

Kbt. 122/A. § szerinti tárgyalás nélküli eljárás

56.

Somogyvámos Község Önkormányzata

Tanyagondnoki mikrobusz beszerzés (MVH.)

Kbt. 122/A. § szerinti tárgyalás nélküli eljárás

57.

Strassz Életmód Egyesület

Közösségi célú mikrobusz beszerzés adásvételi szerződés keretében.  (MVH.)

Kbt. 122/A. § szerinti tárgyalás nélküli eljárás

 58.

 Szent Orsolya Rendi Gárdonyi Géza Katolikus Általános és Művészetoktatási Intézmény

Szent Orsolya Iskolaközpont,  Dombóvár Kölcsey F. u. 1-3. sz. alatti iskola energiaracionalizálási építési beruházás, vállalkozási szerződés keretében. KEOP-5.5.01/B/12-2013

Kbt. 122 § (7) a) pontja szerinti tárgyalásos eljárás

59.

Széchenyi Zsigmond Szakiskola

Erdészeti szállító gépjármű beszerzése adásvételi szerződés keretében

Kbt. 122 § (7) a) pontja szerinti tárgyalásos eljárás

60.

Széchenyi Zsigmond Szakiskola

Erdészeti szállítás feltételeinek javításához szükséges eszközök beszerzése adásvételi szerződés keretében.

Kbt. 122 § (7) a) pontja szerinti tárgyalásos eljárás

 61.

Szigetvár Város Önkormányzata

Az ingatlantulajdonosoknál keletkező települési szilárd hulladék gyűjtésére és ártalmatlanítására irányuló közszolgáltatás.

Nemzeti eljárásrend-ben lefolytatott nyílt eljárás. (szolgáltatási koncesszió)

62.

Szőlősgyörök Község Önkormányzata

Kötelező önkormányzati feladat ellátásához kapcsolódó meglévő önkormányzati épület felújítása kivitelezői szerződés keretében. (B.M.)

Kbt. 122 § (7) a) pontja szerinti tárgyalásos eljárás

63.

Tapsony Község Önkormányzata

Tanyagondnoki mikrobusz beszerzés adásvételi szerződés keretében.  (MVH.)

Kbt. 122 § (7) a) pontja szerinti tárgyalásos eljárás

64.

Tormaföldei Gyermek Rehabilitációs Egyesület

Közösségi célú mikrobusz beszerzés adásvételi szerződés keretében.  (MVH.)

Kbt. 122/A. § szerinti tárgyalás nélküli eljárás

65.

Tormafölde Község Önkormányzata

Falugondnoki mikrobusz beszerzés adásvételi szerződés keretében.  (MVH.)

Kbt. 122 § (7) a) pontja szerinti tárgyalásos eljárás

66.

Várvölgy Község Önkormányzata

Várvölgy Községi Önkormányzat részére készétel szolgáltatás és főzőkonyha bérlése

Hirdetménnyel in-duló egyszerű eljárás

 67.

Várvölgy Község Önkormányzata

Sportöltöző bővítése Várvölgyön építési beruházással

Hirdetménnyel in-duló egyszerű eljárás

68.

Veszprémi Erdőgazdaság Zrt.

Olaszfalu-Alsóperei közjóléti létesítmények – ökoturisztikai látogató és oktatóközpont - építési beruházás, vállalkozási szerződés keretében.

Kbt. 122 § (7) a) pontja szerinti tárgyalásos eljárás

 69.

Veszprémi Erdőgazdaság Zrt.

Olaszfalu-Alsóperei közjóléti létesítmények – kápolna - építési beruházás, vállalkozási szerződés keretében.

Kbt. 122 § (7) a) pontja szerinti tárgyalásos eljárás

70.

 Veszprémi Erdőgazdaság Zrt.

Lókút-Papodhegy közjóléti létesítmények – RRFA szerkezetű kilátó – építési beruházás, vállalkozási szerződés keretében.

Kbt. 122 § (7) a) pontja szerinti tárgyalásos eljárás

 71.

 Veszprémi Erdőgazdaság Zrt.

Ajka-külterület közjóléti létesítmények – Hubertus Erdei Iskola Tematikus Bemutatóhely - építési beruházás, vállalkozási szerződés keretében.

Kbt. 122 § (7) a) pontja szerinti tárgyalásos eljárás

 72.

 Veszprémi Erdőgazdaság Zrt.

Ajka külterület közjóléti létesítmények - Hubertus Erdei Iskola ebédlő tetőtér beépítés - építési beruházás, vállalkozási szerződés keretében.

Kbt. 122 § (7) a) pontja szerinti tárgyalásos eljárás

  73.

 Veszprémi Erdőgazdaság Zrt.

Várpalota belterületén közjóléti létesítmények - Várpalotai Erdei Iskola kialakítása meglévő épület átalakítással - építési beruházás, vállalkozási szerződés keretében.

 Kbt. 122/A. § szerinti tárgyalás nélküli eljárás

74.

Veszprémi Erdőgazdaság Zrt.

Ajánlatkérő működési területén a 66/

2013. (VII. 29.) VM. rendelet szerinti, az EMVÁ-ból nyújtott támogatással megvalósuló erdei közjóléti létesítmények támogatás keretében építendő 3 db „C” típusú kilátó építési beruházás vállalkozási szerződés keretében.

Kbt. 122 § (7) a) pontja szerinti tárgyalásos eljárás

 75.

Veszprémi Erdőgazdaság Zrt.

Erdészeti tehergépkocsi beszerzése a rászerelt hiudraulikus daruval és felépítményekkel.

Nemzeti eljárásrend-ben lefolytatott nyílt eljárás.

 76.

 

Veszprémi Erdőgazdaság Zrt.

Ajánlatkérő működési területén az Országos Kékkör Közép-Dunántúli Régiót érintő nyomvonalának és attrakcióinak multifunkcionális fejlesztése, a túraútvonalak téradat alapú nyilvántartási és fenntartási rendszerének kialakítása és a kapcsolódó szolgáltatások fejlesztéséhez szükséges építési beruházás vállalkozási szerződés keretében. (KDOP-2.1.1/B-12-2012-0069)

 Kbt. 122 § (7) a) pontja szerinti tárgyalásos eljárás

77.

 Veszprémi Erdőgazdaság Zrt.

Olaszfalu-Alsóperei közjóléti létesítmények – ökoturisztikai látogató és oktatóközpont bővítés - építési beruházás, kivitelezési szerződés keretében.

Kbt. 122/A. § szerinti tárgyalás nélküli eljárás

78.

Zákány Község Önkormányzata

Tanyagondnoki mikrobusz beszerzés adásvételi szerződés keretében.  (MVH.)

Kbt. 122/A. § szerinti tárgyalás nélküli eljárás

79.

Zalaszentjakab Község Önkormányzata

Falugondnoki mikrobusz beszerzés adásvételi szerződés keretében.  (MVH.)

Kbt. 122/A. § szerinti tárgyalás nélküli eljárás

 80.

Zselickislak Község Önkormányzata

Zselickislak Község Önkormányzata IKSZT átalakítása építési beruházás keretében a szükséges infrastruktúra fejlesztéssel és eszközbeszerzéssel. (MVH.)

Kbt. 122 § (7) a) pontja szerinti tárgyalásos eljárás

81. Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. „Sándortelepi, valamint a Bélatelepi Strand üzemeltetésével kapcsolatos szolgáltatás végzése Vállalkozási Szerződés keretében” Kbt. 155 § (2) bekezdése szerinti  eljárás

 

 

 

Majer István által lefolytatott közbeszerzési eljárások referenciái, nem teljeskörű 

Sorszám

Ajánlatkérő megnevezése

Közbeszerzés tárgya

Közbeszerzési eljárás fajtája

 

 

1.

Balatonmáriafürdő-Balatonkeresztúr Turisztikai Egyesület

TDM fejlesztés a jövő turizmusáért pályázathoz kapcsolódó különféle túraútvonal jelző, információs táblák, bútorok eszközbeszerzése és leszállítása. (DDOP-2.1.3-12/C-12-2012-0005)

Kbt. 122 § (7) a)

pontja szerinti tárgyalásos eljárás

 

2.

 Barcs Kistérségi Járóbetegellátó Központ

Barcsi Kistérségi Járóbeteg-ellátó Központ részére szakorvosi feladatok ellátása.

(TÁMOP-6.2.4.B-12/2-2013-0006)

Kbt. 122 § (7) a)

pontja szerinti tárgyalásos eljárás

 

3.

Barcs Város Önkormányzata

Barcs Háziorvosi szolgálat és fogászati szakrendelés minőségének javítása tárgyú építési beruházás (DDOP-3.1.3/ G-14-2014-0156)

Kbt. 122 § (7) a)

pontja szerinti tárgyalásos eljárás

 

4.

 Barcs Város Önkormányzata

Barcs, Móricz Zsigmond Mű-velődési Központ energetikai korszerűsítése (KEOP-2015-5.7.0)

Kbt. 122 § (7) a)

pontja szerinti tárgyalásos eljárás

5.

Barcs Város Önkormányzata

Barcs Város Önkormányzata Hivatali épületének energetikai fejlesztése. (KEOP-2015-5.7.0)

Kbt. 122/A. § szerinti tárgyalás nélküli eljárás

6.

Becsehely Mura Régió Turisztikai Egyesület

Kóstoltatóhelyek és koordinációs iroda kialakítása vállalkozási szerződés keretében (MVH-Leader)

Kbt. 122/A. § szerinti tárgyalás nélküli eljárás

7.

 Bolhás Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Tűzoltóbázis építése kivitelezői szerződés keretében (MVH-Leader)

Kbt. 122 § (7) a)

pontja szerinti tárgyalásos eljárás

 

9.

Buzsák Község Önkormányzata

Buzsák Községi Önkormányzat épület- és útfelújítása vállalkozási szerződés keretében (MVH)

 Hirdetménnyel induló egyszerű eljárás

 

 

10.

Buzsák Község Önkormányzata

Buzsák, Balaton utca 3. sz. alatti projekt helyszínen rendelő fejlesztése építési beruházás vállalkozási szerződés keretében (DDOP-3.1.3/G-14-2014)

Kbt. 122/A. § szerinti tárgyalás nélküli eljárás

11.

Buzsák Község Önkormányzata

M1 gépjármű-kategóriájú mikrobusz beszerzése (MVH)

Kbt. 122 § (7) a)

pontja szerinti tárgyalásos eljárás

 

 

12.

Buzsák Község Önkormányzata

Turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez kapcsolódó épületek, „Ifjúsági Szálló” kialakítása Buzsákon, vállalkozási szerződés keretében (MVH-Leader)

 Kbt. 122 § (7) a)

pontja szerinti tárgyalásos eljárás

 

 

13.

Felsőszentmárton Község Önkormányzata

Felsőszentmárton Község egészségügyi alapellátásnak fejlesztése tervezési és kivitelezési feladatainak végrehajtása vállalkozási szerződés keretében. (DDOP-3.1.3/G-14-2014

 Kbt. 122/A. § szerinti tárgyalás nélküli eljárás

 

14.

Gyugy Község Önkormányzata

Háziorvosi rendelő fejlesztése Gyugyon” építési beruházás vállalkozási szerződés keretében.

(DDOP-3.1.3/G-14-2014)

Kbt. 122/A. § szerinti tárgyalás nélküli eljárás

 

15.

 Kálmáncsa Község Önkormányzata

Kálmáncsa Község Önkormányzata egészségügyi alapellátásának fejlesztése, építési beruházás keretében. (DDOP-3.1.3/G-14-2014)

Kbt. 122/A. § szerinti tárgyalás nélküli eljárás

 

 

16.

 Kisbajomért Közalapítvány

Nyitott kovácsszín, terménytároló, takarmány előkészítő és gépbemutató, téglajárda, naperőmű kialakítása, valamint 2 db lovas túrakocsi és fogatos szerszám beszerzése vállalkozási szerződés keretében. (MVH-Leader)

Kbt. 122/A. § szerinti tárgyalás nélküli eljárás

 

17.

 Marcali Városi Kórház

Marcali Városi Önkormányzat Kórház-Rendelőintézet Intézményi textiliáinak mosása, szállítása és javítása.

hirdetmény közzététele nélküli egyszerű közbeszerzési eljárás

18.

Öreglak Község Önkormányzata

M1 gépjármű-kategóriájú mikrobusz beszerzésére (MVH)

Kbt. 122/A. § szerinti tárgyalás nélküli eljárás

19.

Pamuk Község Önkormányzata

Pamuk Község villamos energia fogyasztásának csökkentése érdekében fotovoltaikus rendszer kialakítása tárgyú építési beruházás. (KEOP-2014-4.10.0/N)

Kbt. 122/A. § szerinti tárgyalás nélküli eljárás

20.

Pamuk Község Önkormányzata

Falugondnoki mikrobusz beszerzés (MVH.)

Kbt. 122 § (7) a) pontja szerinti tárgyalásos eljárás

21.

Péterhidáért Egyesület

Péterhidai malom helyreállítási munkái vállalkozási szerződés keretében. Műemlék épület. (MVH-Leader)

Kbt. 122/A. § szerinti tárgyalás nélküli eljárás

22.

Semjénháza Sportegyesület

Közösségi célú mikrobusz beszerzés (MVH.)

Kbt. 122 § (7) a) pontja szerinti tárgyalásos eljárás

 

 

23.

Semjénháza Sportegyesület

Turisztikai fejlesztés Semjén-háza fejlődéséért projekttel Semjénháza, Kossuth utca 1. 127/8 hrsz. alatt meglévő épü-let padlásterének beépítése, te-tőtér kialakítása vállalkozási szerződés keretében. (MVH-Leader)

Kbt. 122/A. § szerinti tárgyalás nélküli eljárás

24.

Semjénháza Község Önkormányzata

Falugondnoki mikrobusz beszerzés (MVH.)

Kbt. 122 § (7) a) pontja szerinti tárgyalásos eljárás

25.

Szentgáloskér Község Önkormányzata

Közcélú játszótér kialakítása Szentgáloskéren

Hirdetménnyel induló egyszerű eljárás

26.

Szent Imre Öröksége Ifjúsági és Szociális Alapítvány

Egyéb szolgáltatás ellátásához szükséges mikrobusz beszerzése (MVH.)

Kbt. 122/A. § szerinti tárgyalás nélküli eljárás

 

27.

 Szőlősgyörök Község Önkormányzata

Háziorvosi rendelő fejlesztése Szőlősgyörökön építési beruházás vállalkozási szerződés keretében. (DDOP-3.1.3/G-14-2014)

 Kbt. 122/A. § szerinti tárgyalás nélküli eljárás

 

 

28.

Szulok Község Önkormányzata

Szulok Község Önkormányzata egészségügyi alapellátásának fejlesztése építési beruházás kivitelezési szerződés keretében. (DDOP-3.1.3/G-14-2014)

Kbt. 122/A. § szerinti tárgyalás nélküli eljárás

 

 

29.

 Veszprémi Erdőgazdaság Zrt.

VERGA Zrt. Herend külterü-let 195 hrsz. - Meglévő Vida vadásztanya katonai és turisztikai célú átalakítása - építési beruházás, vállalkozási szerződés keretében.

Kbt. 122/A. § szerinti tárgyalás nélküli eljárás

 

Az összesített referencia érték meghaladja az Áfa nélkül számított 5.000.000.000,- Ft értéket.